تماس بگیرید

09113473387

افتتاح ترانس برق روستای جوپشت لشت نشا

افتتاح پروژه ترانس برق روستای جوپشت لشت نشا

افتتاح ترانس برق روستای جوپشت بخش لشت نشا در دهه فجر ۱۳۹۷

ادامه مطلب

افتتاح پروژه آسفالت روستای دهسر دهه فجر ۱۳۹۷

افتتاح پروژه آسفالت روستای دهسر از توابع شهرستان رشت بخش لشت نشا در دهه فجر ۱۳۹۷ با حضور فرماندار محترم …

ادامه مطلب
افتتاح پروژه آسفالت روستای دواج

افتتاح آسفالت روستای دواج در دهه فجر ۱۳۹۷

افتتاح پروژه آسفالت روستای دواج در دهه فجر ۱۳۹۷

ادامه مطلب

09113473387
info@gildehyar.com
گیل دهیار ، سایتی برای معرفی شما