تسطیح و زیر سازی و شن ریزی انتهای کوچه شقایق ۸ روستای لیجارکی توسط دهیاری و شورای اسلامی روستای لیجارکی

تسطیح و زیرسازی و شن ریزی انتهای کوچه شقایق 8 روستای لیجارکی
تسطیح و زیرسازی و شن ریزی انتهای کوچه شقایق 8 روستای لیجارکی
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]